Günter Grass

Informacje o autorze

Günter Grass
Wynik 0 / 5 na podstawie 0 ocen.

Brak portretu

Informacje o autorze
Günter Grass

Brak informacji o autorze.

Nowo dodane książki
Günter Grass (BOOKS)

Nikt jeszcze nie dodał
książki tego autora

Nowo dodane cytaty
Günter Grass

0

Eine demokratische Gesellschaft, die ihre Konflikte nicht austrägt, sondern durch Verbotserlasse konserviert, hört auf, demokratisch zu sein, bevor sie beginnt, Demokratie zu begreifen.

Demokratyczne społeczeństwo, które nie rozgrywa swoich konfliktów, lecz konserwuje je poprzez zakazy, przestaje być demokratycznym zanim zacznie pojmować demokrację.

0

Die Liebe kennt keine Tageszeiten, und die Hoffnung ist ohne Ende, und der Glaube kennt keine Grenzen, nur das Wissen und das Nichtwissen sind an Zeiten und Grenzen gebunden.

Miłość nie zna pór dnia, a nadzieja nie ma końca, a wiara nie zna granic, tylko wiedza i niewiedza skrępowane są czasem i granicami.