Cytaty z książek
Nowo dodane cytaty

0

Ein Kompromiss, das ist die Kunst, einen Kuchen so zuteilen, dass jeder meint, er habe das größte Stück bekommen.

Kompromis to dzielenie ciastka w ten sposób, aby każdy z partnerów wierzył, że otrzymał większy kawałek.

0

Sozialismus ohne Hoffnung ist wie Kirche ohne Glauben.

Socjalizm bez nadziei jest jak Kościół bez wiary.

0

Demokratisierung der Familie meint doch nicht, dass darüber abgestimmt wird, wer der Vater ist.

Demokratyzacja rodziny nie oznacza przecież, żeby w rodzinie większością głosów decydować, kto jest ojcem.

0

Die Demokratie ist keine Frage der Zweckmäßigkeit, sondern der Sittlichkeit.

Demokracja nie jest kwestią celowości, lecz obyczajności.

0

Eine demokratische Gesellschaft, die ihre Konflikte nicht austrägt, sondern durch Verbotserlasse konserviert, hört auf, demokratisch zu sein, bevor sie beginnt, Demokratie zu begreifen.

Demokratyczne społeczeństwo, które nie rozgrywa swoich konfliktów, lecz konserwuje je poprzez zakazy, przestaje być demokratycznym zanim zacznie pojmować demokrację.

0

Die Liebe kennt keine Tageszeiten, und die Hoffnung ist ohne Ende, und der Glaube kennt keine Grenzen, nur das Wissen und das Nichtwissen sind an Zeiten und Grenzen gebunden.

Miłość nie zna pór dnia, a nadzieja nie ma końca, a wiara nie zna granic, tylko wiedza i niewiedza skrępowane są czasem i granicami.

0

Ein ganzes leichtgläubiges Volk glaubte an den Weihnachtsmann. Aber der Weihnachtsmann war in Wirklichkeit der Gasmann.

Cały łatwowierny lud wierzył w świętego Mikołaja. Ale święty Mikołaj był w rzeczywistości gazownikiem.

0

Zu argumentieren, dass Sie keine Privatsphäre brauchen, weil Sie nichts zu verbergen haben, ist so, als würden Sie sagen, dass Sie keine Freiheit der Meinungsäußerung brauchen, weil Sie nichts zu sagen haben.

Jeśli ktoś wam powie, że walka o prawo do zachowania prywatności nie ma dla niego znaczenia, bo nie ma niczego do ukrycia... odpowiedzcie mu, że to tak, jakby twierdził, że wolność słowa jest zbędna, bo nie ma nic ciekawego do powiedzenia.

Arguing that you don't care about the right to privacy because you have nothing to hide is no different than saying you don't care about free speech because you have nothing to say.

Lorsque vous dites 'le droit à la vie privée ne me préoccupe pas, parce que je n'ai rien à cacher', cela ne fait aucune différence avec le fait de dire 'Je me moque du droit à la liberté d'expression parce que je n'ai rien à dire', ou 'de la liberté de la presse parce que je n'ai rien à écrire'.

Affermare che non si è interessati al diritto alla privacy perché non si ha nulla da nascondere è come dire che non si è interessati alla libertà di parola perché non si ha nulla da dire.

0

Entweder Sondereigentum an den Produktionsmitteln, oder Hunger und Elend für Alle.

Albo prywatna własność środków produkcji, albo głód i nędza dla wszystkich.

0

Im Westen nichts Neues.

Na Zachodzie bez zmian.

All Quiet on the Western Front.

0

Erst das Lazarett zeigt, was Krieg ist.

Jakżeż pozbawione sensu jest wszystko, co kiedykolwiek zostało napisane, uczynione, pomyślane, jeśli coś podobnego jest możliwe. Widocznie wszystko było skłamane i puste, jeśli kultura wielu tysięcy lat nie zdołała temu zapobiec, przelaniu tych strumieni krwi, istnieniu setek, tysięcy tych więzień udręki. Dopiero lazaret pokazuje, czym jest wojna.

0

Das Medium ist die Botschaft.

[...] przekaźnik jest przekazem.

El medio es el mensaje.

O Meio é a Mensagem.

Το μέσο είναι το μήνυμα.

0

Die neue elektronische Interdependenz formt die Welt zu einem globalen Dorf.

Nowo powstała elektroniczna współzależność kształtuje świat na podobieństwo globalnej wioski.

The new electronic interdependence recreates the world in the image of a global village.

A nova interdependência eletrônica recria o mundo em uma imagem de aldeia global.

Przejdź do strony
Więcej treści znajdziesz na pozostałych stronach